User Tools

Site Tools


act_fest

ACTFEST - festival slobodne umjetnosti / festival of free art

ACTFEST'12

ACT fest organizira 12orka - trebaju ići sa idejama festa - slobodne licence. Trebaju predstavit svoj rad.

ACTFEST'11

Mjesto i vrijeme / time and place

11-12. 11. 2011. Čakovec, Croatia. Autonomni centar - ACT. http://osm.org/go/0Ivd6gcrm

Tema / theme

Slobodne licence, autonomija, nomadske prakse - mobilne strukture za izvedbenu umjetnost i edukaciju.

Free licences in art, autonomy, nomadic practices - mobile structures for perfomative arts and education.

Info

Nastavno na ovogodišnji Slobodni festival 5 i festival EEII’11 na kojima se razrađivao koncept Mobilnog art laboratorija (MAL), na ACTFEST-u istražujemo u praksi jednu od funkcija MAL-a: izvedbenu umjetnost, projekcije, unutarnji dizajn, interakciju i edukaciju u samoorganiziranom, slobodnom, otvorenom ali dimenzijama ograničenom prostoru.

Samoorganizirani festival znači da su radovi, izvedbene umjetnosti, dizajn, glazba, oprema i sl. organizirani upravo od posjetitelja, tj. organizatora. Svi su tako i organizatori i sudionici, svi su umjetnici i tehničari, vozači i PR osoblje. Time se postiže demokratsko okruženje, horizontalno postavljeno upravljanje i odlučivanje, nehijerahijsko postavljanje programa festivala te zajednički rad.

Cjelokupni program će se odvijati u prostoru veličine kontejnera 8 x 2,5 x 3 m (d x š x v). Prostor će se za svaku programsku jedinicu urediti potrebnom opremom. Je li takav prostor dovoljan za aktivnosti i kako ga urediti? je li takav prostor moguće upotrijebiti za aktivnosti koje ste zamislili? Je li prostor moguće u kratkom roku preoblikovati/adaptirati za drugu funkciju? Ono što naučimo u praksi ćemo koristiti u dizajnu Mobilnog art laboratorija u narednim mjesecima.

ACTFEST 2011 je dio projekta Transdisciplinarnost i nove medijske kulture u razvoju prekograničnog područja (NEW MEDIA CROSS-BORDER) u okviru IPA operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007 - 2013.

***

This year's Slobodni festival 5 and festival EEII'11 have elaborated a concept Mobile Art Lab (MAL ). Developement of the work on MAL is the ACTFEST, 11th and 12 th Novemeber, that investigates the practice and functions of MAL: performing arts, screening, interior design, interaction and training in self-organized, free and fair art practices.

Self-organized festival means that the work, performing arts, design, music, equipment, etc. are organized by the visitors. All the organizers and participants are at the same time the artists and technicians, drivers and PR staff… This provides a democratic environment, horizontall management and decision making, non-hierarchical set of the festival.

The entire program will take place in a space the size of the container 8 x 2.5 x 3 m (l x w x h). The space will be arranged for each program you apply, collaboratively and with help of all (living art performance). this way we will also test MAL: is this enough space for activities and how to arrange them it? Whether such a space can be used for activities that you imagined? Is it possible in a short space of time to transform / adapt to a different function? What we learn in practice will be used in the design of Mobile art lab in the coming months.

ACTFEST 2011 is part of transdisciplinarity and new media culture in the development of cross-border area (NEW MEDIA CROSS-BORDER) under IPA Operational Programme Slovenia-Croatia 2007 - 2013.

Uvjeti za izvođače / conditions

 • svoj rad licencirate po nekoj od slobodnih licenci;
 • vaša izvedba je moguća u prostoru veličine 8 x 2,5 m uključujući i mjesto za sudionike/publiku (5-10 osoba).

Prioritetne teme / themes

 • slobodne licence i slobodna kultura;
 • kultura dijeljenja znanja i informacija, besplatno obrazovanje, patenti…;
 • novi modeli suradnje u informacijskom društvu;
 • novi mediji i društveni aktivizam;
 • upotreba slobodnog softvera u umjetničke svrhe;
 • nove tehnologije u održivom razvoju lokalnih zajednica;
 • samoorganizacija;
 • mobilnost/nomadske prakse.
 • free licences and free culture;
 • sharing culture of science and inforamtions, free education, patents..;
 • new models if collaboration in information society;
 • new media and activism;
 • FLOSS and art;
 • new technologies in local community sustainable development;
 • self-organizing;
 • mobility / nomadic practices.

Poziv za izvođače / call for participants

Pozivamo vas da održite koncert, predavanje, performans, radionicu ili neki drugi oblik aktivnosti na festivalu ACTFEST, 11-12. studenog 2011. u Čakovcu. Izvođačima pokrivamo troškove puta, smještaja i prehrane, dijelom opreme. Prijave se primaju do popunjenja dvodnevnog programa.

We invite you to perform a concert, lecture, performance, workshop or some other form of activity at the festival ACTFEST, 11-12. Novemeber 2011. in Čakovec. Cover costs are: travel expenses, accommodation and meals, partly equipment. Call for participants is open till all termins in 2-day program are going to be fulfilled.

Prijavni obrazac / application/home/programj/public_html/wiki.noborderculture.eu/data/pages/act_fest.txt · Last modified: 2012/02/11 21:09 by kruno